Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O bibliotece

Czcionka:

Na terenie Gminy Krzywda działają trzy Biblioteki Publiczne: w Krzywdzie GBP i dwie Filie w Hucie Dąbrowie i Okrzei.
Główne zadania Biblioteki wynikające z Ustawy o Bibliotekach oraz Statutu to:
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie woluminów oraz czasopism poprzez wypożyczanie na zewnątrz, bądź udostępnianie na miejscu oraz dbanie o rozwój czytelnictwa na terenie Gminy.
Łączny stan księgozbioru w Bibliotekach na dzień 31.XII.2010 roku liczył 24 938 vol.
z czego w GBP w Krzywdzie      9 784
w Filii w Hucie Dąbrowie            8 552
w Filii w Okrzei                             6 602

 

W 2010 roku w Bibliotece w Hucie Dąbrowie, Okrzei oraz w GBP w Krzywdzie była przeprowadzona selekcja księgozbioru zgodnie z zaleceniem WBP w Lublinie.
Biblioteki prenumerują 67 tytułów czasopism:

w Krzywdzie 26 tytułów, 4 tytuły dostarczane przez czytelników i 2 tytuły z Urzędu Gminy;
w Hucie Dąbrowie 22 tytuły, 1 dostarczany przez czytelników i 2 tytuły z GBP
w Okrzei 19 tytułów i 2 tytuły z GBP. 

W GBP prenumerowany jest dziennik „Gazeta Wyborcza”, w razie potrzeby egzemplarze są udostępnione również i do Filii. Wybierając tytuły czasopism do prenumeraty uwzględniamy zainteresowanie nimi przez mieszkańców. Dlatego tytuły są zmieniane według potrzeb.
Biblioteki obsługują rocznie 1500 czytelników, a wypożyczają około 33 351 vol.

Wśród czytelników jest duże zróżnicowanie ze względu na ich wiek i rodzaj wykonywanego zawodu.

Przy Bibliotekach działają czytelnie, tam czytelnicy korzystają z czasopism na miejscu, również udziela się im informacji oraz odpowiedzi na kwerendy, udostępnia się księgozbiór podręczny jak i zgromadzone informacje. 
Przy wszystkich bibliotekach działają czytelnie internetowe. Przy GBP udostępnionych jest w czytelni 6 stanowisk komputerowych w Filii w Hucie Dąbrowie również 6 stanowisk, a w Filii w Okrzei 3 stanowiska.
Korzystanie z czytelni internetowych jest bezpłatne. Tam również można wykonać skanowanie i kserowanie dokumentów.

 

Średnio rocznie w bibliotekach przybywa około 800 vol.
W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w wyniku złożonego wniosku doBiblioteki Narodowej otrzymała 1758 zł na zakup księgozbioru dla wszystkich trzech bibliotek, a średnio na zakup księgozbioru rocznie GBP przeznacza 10 000 złotych.
W Bibliotekach prowadzona jest działalność kulturalno – oświatowa. Organizuje się konkursy między innymi  plastyczne, recytatorskie oraz głośne czytanie bajek dla dzieci.

GBP cyklicznie ogłasza konkurs Przegląd Kolęd i Pastorałek dla uczniów Gimnazjum w III kategoriach 
I – soliści, II – duety, III chóry 
Średnio bierze udział około 70 uczniów.
Biblioteki biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Corocznie w GBP są organizowane ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, bierze w nich udział około 50 uczniów. W ramach współpracy GKRPA zabezpiecza środki na zakup wyżywienia oraz pomocy dla uczestników ferii. 
W czasie ferii są prowadzone zajęcia których głównym celem w tym roku była realizacja Programu Profilaktycznego „A mnie złości brak trzeźwości”, organizowane były konkursy np. „Na najładniejszą walentynkę” i plakat „Ferie moich marzeń” „A mnie złości brak trzeźwości”. Organizuje się również liczne zgaduj-zgadule znane i nieznane postaci z bajek, zajęcia komputerowe, zabawy, oglądanie bajek i filmów. Organizowane są również spotkania z funkcjonariuszami policji i ratownikiem medycznym, dzieci uczestniczą w zajęciach udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia miały charakter teoretyczno – praktyczny. Podsumowaniem ferii jest bal karnawałowy.  

 

Poza tym biblioteki poprzez pomoc w doborze materiałów na przygotowanie apeli i konkursów szkolnych pomagają w ich organizacji.
Przy Gminnej Bibliotece Publicznej działają warsztaty muzyczne, plastyczne.
GBP pełni funkcję ośrodka skupiającego życie kulturalne lokalnego środowiska, współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie gminy z jednostkami OSP, Klubem Sportowym „Unia Krzywda” bardzo owocnie układa się współpraca ze Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Wiejskiej „Szansa”.

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki