Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O bibliotece

Czcionka:

Na terenie Gminy Krzywda działają trzy Biblioteki Publiczne: w Krzywdzie GBP i dwie Filie w Hucie Dąbrowie i Okrzei.
Główne zadania Biblioteki wynikające z Ustawy o Bibliotekach oraz Statutu to:
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie woluminów oraz czasopism poprzez wypożyczanie na zewnątrz, bądź udostępnianie na miejscu oraz dbanie o rozwój czytelnictwa na terenie Gminy.
Łączny stan księgozbioru w Bibliotekach na dzień 31.XII.2010 roku liczył 24 938 vol.
z czego w GBP w Krzywdzie      9 784
w Filii w Hucie Dąbrowie            8 552
w Filii w Okrzei                             6 602

 

W 2010 roku w Bibliotece w Hucie Dąbrowie, Okrzei oraz w GBP w Krzywdzie była przeprowadzona selekcja księgozbioru zgodnie z zaleceniem WBP w Lublinie.
Biblioteki prenumerują 67 tytułów czasopism:

w Krzywdzie 26 tytułów, 4 tytuły dostarczane przez czytelników i 2 tytuły z Urzędu Gminy;
w Hucie Dąbrowie 22 tytuły, 1 dostarczany przez czytelników i 2 tytuły z GBP
w Okrzei 19 tytułów i 2 tytuły z GBP. 

W GBP prenumerowany jest dziennik „Gazeta Wyborcza”, w razie potrzeby egzemplarze są udostępnione również i do Filii. Wybierając tytuły czasopism do prenumeraty uwzględniamy zainteresowanie nimi przez mieszkańców. Dlatego tytuły są zmieniane według potrzeb.
Biblioteki obsługują rocznie 1500 czytelników, a wypożyczają około 33 351 vol.

Wśród czytelników jest duże zróżnicowanie ze względu na ich wiek i rodzaj wykonywanego zawodu.

Przy Bibliotekach działają czytelnie, tam czytelnicy korzystają z czasopism na miejscu, również udziela się im informacji oraz odpowiedzi na kwerendy, udostępnia się księgozbiór podręczny jak i zgromadzone informacje. 
Przy wszystkich bibliotekach działają czytelnie internetowe. Przy GBP udostępnionych jest w czytelni 6 stanowisk komputerowych w Filii w Hucie Dąbrowie również 6 stanowisk, a w Filii w Okrzei 3 stanowiska.
Korzystanie z czytelni internetowych jest bezpłatne. Tam również można wykonać skanowanie i kserowanie dokumentów.

 

Średnio rocznie w bibliotekach przybywa około 800 vol.
W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w wyniku złożonego wniosku doBiblioteki Narodowej otrzymała 1758 zł na zakup księgozbioru dla wszystkich trzech bibliotek, a średnio na zakup księgozbioru rocznie GBP przeznacza 10 000 złotych.
W Bibliotekach prowadzona jest działalność kulturalno – oświatowa. Organizuje się konkursy między innymi  plastyczne, recytatorskie oraz głośne czytanie bajek dla dzieci.

GBP cyklicznie ogłasza konkurs Przegląd Kolęd i Pastorałek dla uczniów Gimnazjum w III kategoriach 
I – soliści, II – duety, III chóry 
Średnio bierze udział około 70 uczniów.
Biblioteki biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Corocznie w GBP są organizowane ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, bierze w nich udział około 50 uczniów. W ramach współpracy GKRPA zabezpiecza środki na zakup wyżywienia oraz pomocy dla uczestników ferii. 
W czasie ferii są prowadzone zajęcia których głównym celem w tym roku była realizacja Programu Profilaktycznego „A mnie złości brak trzeźwości”, organizowane były konkursy np. „Na najładniejszą walentynkę” i plakat „Ferie moich marzeń” „A mnie złości brak trzeźwości”. Organizuje się również liczne zgaduj-zgadule znane i nieznane postaci z bajek, zajęcia komputerowe, zabawy, oglądanie bajek i filmów. Organizowane są również spotkania z funkcjonariuszami policji i ratownikiem medycznym, dzieci uczestniczą w zajęciach udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia miały charakter teoretyczno – praktyczny. Podsumowaniem ferii jest bal karnawałowy.  

 

Poza tym biblioteki poprzez pomoc w doborze materiałów na przygotowanie apeli i konkursów szkolnych pomagają w ich organizacji.
Przy Gminnej Bibliotece Publicznej działają warsztaty muzyczne, plastyczne.
GBP pełni funkcję ośrodka skupiającego życie kulturalne lokalnego środowiska, współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie gminy z jednostkami OSP, Klubem Sportowym „Unia Krzywda” bardzo owocnie układa się współpraca ze Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Wiejskiej „Szansa”.

 

 

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?

Wyniki